Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Turismens økonomiske betydning 2015

Turismens betydning i Region Syddanmark og i de syddanske kommuner

Turisme spiller en vigtig rolle i Syddanmark. Turisme er med til at øge kendskabet til Syddanmark og skabe beskæftigelse og omsætning i regionen. Turisme er udpeget som et af de forretningsområder, regionen støtter.

Turisterne i Region Syddanmark brugte i 2015 i alt godt 19,3 mia. kr. i løbet af opholdet i regionen og foretog 16,0 mio. registrerede overnatninger i 2016. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget 11,1 mia. kr. i værditilvækst1, 7,9 mia. kr. i skatteindtægter og knap 23.000 job i regionen i 2015. Turismen står bag 3,3 pct. af al værditilvækst og 4,0 pct. af alle job i Region Syddanmark.

Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet. Når Region Syddanmark opnår én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,2 job (årsværk), 570.000 kr. i værditilvækst og 410.000 kr. i skatteindtægter.

Denne opgørelse tager udgangspunktet i turisternes forbrug og ikke, som i andre opgørelser, i turismeerhvervets beskæftigelse og omsætning.