Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Uddannelsesbarometer 2018

Uddannelsesbarometeret er Region Syddanmarks statistik på uddannelsesområdet og udkommer en gang årligt. Uddannelsesbarometer hjælper alle interessenter på uddannelsesområdet i Syddanmark til at følge udviklingen på uddannelsesområdet og regionens uddannelsespolitiske målsætninger og indsatser.

Uddannelsesbarometeret belyser aktuelle og fremtidige udfordringer på uddannelsesområdet og dækker uddannelsespolitiske temaer, der er afspejlet i regionens handlingsplan for uddannelse og kvalificeret arbejdskraft. Uddannelsesbarometeret belyser således:

  • Uddannelse af faglærte og faglærte på arbejdsmarkedet
  • STEM-kompetencer på ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet
  • Deltagelse i voksen- og efteruddannelse fra grundlæggende færdigheder til arbejdsmarkedsrettede kompetencer
  • De unges sprogkompetencer på de gymnasiale uddannelser
  • Start og gennemførelse af en ungdomsuddannelse
  • Tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked
  • Gennemførelse af videregående uddannelse