Angiv mindst 3 bogstaver
Luk
Mine favorit publikationer

Du har 0 publikationer i dine favoritter

Virksomhedernes engagement i lokalområdet

Et af målene i Region Syddanmarks udviklingsstrategi er at øge regionens attraktivitet og bosætning gennem oplevelser. Derfor er det vigtigt at vide mere om, hvordan forskellige aktører engagerer sig lokalt. Denne analyse sætter fokus på, i hvilket omfang de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark engagerer sig i lokalsamfundet.

Analysen viser, at de små og mellemstore virksomheder har et stort engagement i lokalområdet. 72 pct. af de adspurgte virksomheder har bidraget økonomisk til aktiviteter eller projekter i virksomhedens lokalområde, og 44 pct. har bidraget med andet end økonomisk støtte.

Virksomhederne bidrager både til kulturarrangementer og kulturinstitutioner. 45 pct. af de adspurgte virksomheder har svaret, at de inden for det seneste år har bidraget med penge eller andet til kulturarrangementer – 28 pct. har bidraget til kulturinstitutioner. Mange af virksomhederne har bidraget til andre ting i det lokale foreningsliv – fx bidrag til sport, klubber og spejdere.

83 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har ledere eller ejere, som er tilknyttet lokalområdet, enten fordi de bor eller stammer fra området. Tilknytning til lokalområdet har betydning for det lokale engagement. Således har 77 pct. af de virksomheder, hvor ledelsen eller ejerne bor i lokalområdet, støttet med penge, mens det samme gælder for 49 pct. af de øvrige virksomheder.