Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

En attraktiv og oplevelsesrig region

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

Det skal være spændende og attraktivt at bo, studere og arbejde i hele regionen. Vi vil være med til at skabe rammerne for nye oplevelser. Det skal ske med afsæt i regionens kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg og ved at gå nye veje i dialog med syddanskerne. Vores fælles indsats skal øge borgernes oplevelsesmuligheder og livskvalitet og sætte gode rammer for et aktivt liv.

Syddanmarks kulturtilbud og vores unikke natur og rekreative områder er med til at udvikle, definere og skabe opmærksomhed om regionens byer, kyst- og landområder. Kultur, natur og rekreative områder giver et område identitet og særpræg og er med til at skabe levende byer og lokalområder. Den regionale verdenskulturarv og verdensnaturarv samt grænseområdets historie og egenart er helt særlige syddanske styrker, som skal understøttes og bringes i spil.

Kultur bygger bro mellem mennesker, og vores indsatser på området skal være med til at skabe oplevelser og fællesskaber i alle dele af regionen og ud over regionens grænser. Det vil øge regionens attraktivitet, understøtte bosætning i regionen og bidrage til at fastholde og tiltrække unge.

Vi vil desuden styrke udvikling og innovation ved at bringe regionens særlige kompetencer og viden inden for design og kreativitet i spil. Og vi vil være med til at skabe rammer for, at syddanskerne kan have et aktivt liv med sociale fællesskaber. Det kan ske ved at involvere syddanskerne på nye og kreative måder eller ved at understøtte større strategiske satsninger. Eksempelvis kan aktiviteter i samspil mellem kultur, natur og sunde levevilkår medvirke til at skabe de bedst mulige forudsætninger for borgernes aktive liv og fremme trivslen i Syddanmark.

 

Fakta

Et oplevelsesrigt Syddanmark – Eksempler på oplevelser i regionen

I Syddanmark kan man opleve 3 ud af de 7 unikke og bevaringsværdige danske attraktioner, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Hertil kommer optagelse af Kolding Kommune i UNESCOs netværk for Creative Cities:

Illustration af oplevelser i Region Syddanmark - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: VisitDenmark.dk, 2018 (attraktionslisten) og mst.dk