Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Fire tværgående temaer

På tværs af de seks spor i strategien, vil vi desuden arbejde med fire tværgående indsatser: dansk-tysk og internationalt samarbejde, viden og analyser, udvikling i hele regionen og digitalisering.

1. Dansk-tysk og internationalt

Den regionale indsats vil også fremover bygge på det dansk-tyske samarbejde hen over grænsen og øvrige internationale samarbejder, som kan være med til at løfte de respektive strategispor, eksempelvis Interreg-samarbejdet, Nordsøkommissionen, Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, Region Sønderjylland-Schleswig, Dialog Forum Norden, Det Syddanske EU-kontor og Region Syddanmarks samarbejdsaftale med delstaten Slesvig-Holsten.

For det danske og tyske mindretal samt borgerne, der bor og lever på begge sider af den dansk-tyske grænse, er gode regionale levevilkår ensbetydende med udsyn og samarbejde på tværs af grænsen. Hvad angår demografi, levevilkår, kvalificeret arbejdskraft, klima og infrastruktur er udfordringerne ofte de samme på begge sider af den dansk-tyske grænse og i øvrigt i mange andre europæiske regioner. Derfor kan der være gode muligheder i at indgå i samarbejder og indsatser hen over den dansk-tyske grænse og med andre europæiske regioner.

2. Viden og analyser

Forudsætningen for at gribe nye muligheder og imødegå udfordringer er, at det regionale vidensgrundlag følger med. Hvordan går det i regionen, og hvor er Syddanmark på vej hen? Hvilke potentialer er tilstede, hvor og hvordan rammer nye udfordringer regionen, og hvilke ressourcer er til rådighed? Verden er i konstant bevægelse, og det samme er Syddanmark. Udviklingen ændrer løbende rammerne for regional og lokal udvikling. Nye muligheder opstår, og udfordringer kommer til. Strategien skal derfor også fortsat bygge på et solidt vidensgrundlag, som er et fælles fundament for alle indsatser. Fælles viden om fælles udfordringer skaber grundlag for beslutninger, dialog og samarbejde. Viden kan kvalificere de beslutninger, der former indsatser og prioriteringer i forhold til udviklingen i Syddanmark, og bidrager til at sætte en fælles udviklingsdagsorden lokalt, regionalt og nationalt.

3. Udvikling i hele regionen

Samfundsmæssige forandringer sætter aftryk på regionens byer og lokalsamfund. I dele af regionen vokser byerne, mens andre dele oplever faldende indbyggertal. Byer, landområder og yderområder er rammer for menneskers liv, og der er behov for at afdække de styrker og potentialer, som skal understøtte muligheden for, at livet kan leves i hele Syddanmark – også i fremtiden. Det er derfor nødvendigt, at vi er særligt opmærksomme på udviklingsvilkårene på tværs af alle områder i hele Syddanmark for at skabe en sammenhængende indsats i vores partnerskaber. Vi skal udnytte og bibeholde de menneskelige ressourcer og det engagement, der er lokalt. Og vi skal sætte Syddanmark på dagsordenen udadtil og støtte op om balance i hele regionen.

4. Digitalisering

Digitalisering er en global megatrend, der med hastige skridt forandrer måden vi handler, arbejder, uddanner og underholder os på. Det skaber nye muligheder for både borgere, virksomheder og offentlige myndigheder, men det kræver også nye kompetencer, udfordrer velkendte jobfunktioner og medfører nye risici i forhold til sikkerhed og privatliv. Behandling og lagring af data udgør desuden en voksende andel af verdens energiforbrug, hvilket de meget store datacentre, som i disse år opføres flere steder i Syddanmark, er et eksempel på. Igennem regionale partnerskaber vil vi derfor arbejde for at sikre en stærk digital infrastruktur i Syddanmark, udnytte digitale muligheder og imødegå de udfordringer, der er forbundet hermed.