Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Kompetencer til fremtiden

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

Syddanmark skal være et attraktivt sted at uddanne sig. Verden forandrer sig, og uddannelse ruster den enkelte til at klare sig godt i livet og i fællesskabet med andre, på arbejdsmarkedet og i sit nærmiljø. Den enkelte skal have adgang til uddannelse, og medar- bejdere med de rette kompetencer skal være til stede i alle dele af regionen og matche arbejdsmarkedets behov.

Uddannelse giver adgang til job og hjælper den enkelte til at tage hånd om eget liv. Uddannelse styrker det demokratiske engagement i samfundet og giver kompetencer, som kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Udbuddet af uddannelser i hele regionen er imidlertid under pres. Antallet af unge, som står over for at skulle vælge en uddannelse, falder i store dele af regionen, særligt i de tyndt befolkede områder. Samtidig søger mange unge til de større byer uden for regionen for at uddanne og bosætte sig. Nye måder at fremme adgangen til gode uddannelsesmuligheder i hele regionen er derfor nødvendige, eksempelvis gennem brug af digitale undervisningsformer og gode kollektive trafikforbindelser til ungdomsuddannelserne.

Nye teknologier og digitale løsninger er i hastig udvikling. Det skaber muligheder og udfordringer, men det kræver også robusthed hos den enkelte borger samt kompetencer til at kunne omstille sig gennem hele livet og løse problemer i samarbejde med andre.

I fremtidens Syddanmark forventes en stigende efterspørgsel efter faglærte medarbejdere, både til virksomhederne og den offentlige sektor. Naturvidenskabelige, tekniske og sund- hedsvidenskabelige kompetencer er efterspurgte. Det samme gælder evnen til at omsætte kompetencerne til praktiske løsninger. Kompetencer inden for fremmedsprog efterspørges ligeledes. Det gælder i særlig grad tysk, hvor Syddanmarks fælles landegrænse med Tyskland giver regionens unge særlige forudsætninger og muligheder.

Unge, som er udfordret fagligt, personligt og socialt, skal også have en uddannelse. Mange unge, særligt kvinder, trives ikke. Syddanmark er herudover den region med flest unge, daglige rygere, og rygningen påbegyndes ofte på ungdomsuddannelserne. I samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutioner og kommuner skal de unges faglighed samt fysiske og mentale sundhed fremmes.

Region Syddanmark arbejder gennem partnerskaber med aktører inden for uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet for at løse udfordringerne, både regionalt og landspolitisk. Det gør vi med partnere syd for grænsen, hvor flere af udfordringerne også gør sig gældende. Og det gør vi med partnere inden for eksempelvis sundhed, klima og mobilitet, som har stor betydning for, at Syddanmark bevæger sig i den rigtige retning på uddannelsesområdet.

 

Fakta

Der bliver færre unge

Antallet af 15-19 årige falder med 11.600 frem mod 2032. Det er 15 pct. færre end i 2018.

Graf - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik

De faglærte bliver ældre

4 ud af 10 faglærte var mellem 50 og 69 år i 2007. I 2018 er det steget til 5 ud af 10.

Graf - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik