Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Rent vand og jord

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

Jordforureninger påvirker vores drikkevand, menneskers sundhedog miljøet. Det gælder både de store generationsforureninger og tusindvis af andre mindre forureninger, der er efterladt efter fortidens aktiviteter.

Jordforureninger må ikke udgøre en risiko for mennesker, miljø og drikkevand. Derfor er indsatsen i forhold til grundvand og de mange tusinde borgere, der bor på en forurenet grund, helt central. Der skal skabes sammenhæng og fornyelse i miljøindsatsen ved at påvirke nationale dagsordener og gennem partnerskaber og borgerinddragelse.

Der er ca. 10.000 jordforureninger i regionen, og håndteringen er dyr og langvarig. Derfor må et stort antal borgere leve med ulemper fra jordforurening i mange år. Samtidig bliver der i grundvandet løbende fundet nye forurenende stoffer, der kan true drikkevandsforsyninger, så vandværkerne er under pres for at levere rent drikkevand.

Håndtering af jordforurening er kompliceret og kræver høj faglighed. Opgaven med at beskytte vores værdifulde grundvand og overfladevand kræver samarbejde og opbygning af fælles viden, så vi bruger ressourcerne effektivt. Derfor indgår vi partnerskaber med andre myndigheder og vandforsyninger om eksempelvis pesticidindsatser, der skal sikre rent drikkevand – nu og i fremtiden.

Det kræver god planlægning og samarbejde med borgerne, hvis en grund skal oprenses. Inden man kan udføre en tilfredsstillende oprensning, er det nødvendigt at foretage undersøgelser. Gennem samarbejde og videndeling med borgere, kommuner, vidensinstitutioner og myndigheder tager vi fælles ansvar for borgernes sundhed og tryghed.

De store generationsforureninger i Syddanmark udgør en helt særlig udfordring. Håndteringen af disse vil fortsat være helt central, for at eksempelvis borgerne i Grindsted og brugerne af naturen i Kærgård Klitplantage og Himmark Strand kan føle sig trygge. Generationsforureningerne kalder på den måde på nytænkende løsningsmodeller og samarbejdsrelationer.

 

Fakta

Vandets værste fjende

Forurening med sprøjtegifte og opløsningsmidler er blandt de største trusler mod drikkevandet. Alene i Region Syddanmark er der registreret ca. 4.000 sager, hvor en indsats er påkrævet for at sikre grundvandet over for jordforurening. Det vil sige sager, som kræver enten undersøgelse, overvågning eller oprensning af forureningskilden.

Illustration vedrørende ’vandets værste fjende’- For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark

 

Der konstateres flere forureninger i Syddanmark

Antallet af kortlagte lokaliteter, hvor der er konstateret forurening, eller hvor der er mistanke om forurening.

Graf - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Region Syddanmark