Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Sunde levevilkår

Download delstrategien

Layouted udgave
Webtilgængelig udgave

Sundhed og trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan udfolde vores muligheder – i familien, på arbejdsmarkedet, på uddannelserne og i vores fritid.

Vi skal have gode muligheder for at tage hånd om vores egen sundhed, så vi kan holde os mentalt og fysisk raske. Det vil vi understøtte ved sammen at skabe viden om og bidrage til rammerne for, at vi kan leve et sundt og aktivt liv i hele regionen. Og ved at udvikle innovative løsninger som svar på sundheds- og velfærdssektorens udfordringer i samarbejde med private virksomheder og med afsæt i konkrete behov.

Et bredt samarbejde om sunde levevilkår i hele regionen kan bidrage til at løse nogle af de udfordringer, som vi står over for på sundheds- og velfærdsområdet. Samtidig kan det styrke vores muligheder for at leve et sundt og aktivt liv.

I de kommende år bliver vi flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Når vi lever længere, støder der oftest flere sygdomme til. Samtidig er der en tendens til, at flere er fysisk inaktive, at flere bliver overvægtige, og at flere unge mistrives.

Der er behov for at udvikle ny viden om regionale og lokale forhold og om forskellige befolkningsgruppers forudsætninger og behov. Det kan give os et billede af, hvor udfordringerne er størst i forhold til at kunne leve det sunde liv, og hvor der er behov for at gøre en særlig indsats samt med hvilke initiativer. Dermed kan vi målrette indsatsen, så ulighed i sundhed imødegås.

Gode rammer for et sundt og aktivt liv kan bidrage til at ændre vores levevis og livsstil, og oplevelsen af at være en del af et fællesskab har betydning for vores fysiske og mentale helbred. Der er både brug for forebyggelse og nytænkning, så vi motiveres til at tage hånd om vores egen sundhed. Det kan blandt andet ske ved at bringe natur, kultur og idræt i spil i samarbejde med kommuner, sygehuse, praktise- rende læger, uddannelsesinstitutioner, frivillige og foreninger.

Udfordringerne i sundheds- og velfærdssektoren kræver også samarbejde om udvikling af nye løsninger mellem den private og den offentlige sektor. Der er i Syddanmark en mangeårig tradition for samarbejde om offentlig-privat innovation mellem private virksomheder, kommuner, sygehuse og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og der er etableret et stærkt forsknings-, innovations- og testmiljø inden for sundheds- og velfærdsområdet. Det samarbejde vil vi bygge videre på.

Nye, innovative løsninger på sundheds- og velfærdsområdet, eksempelvis digitale løsninger og velfærdsteknologi, kan også bidrage til at binde regionen sammen og skabe nærhed til sundhedsydelser i hele regionen. Udfordringerne er de samme på begge sider af den dansk-tyske grænse og i de øvrige europæiske regioner. Derfor er der også god mulighed for indgå i samarbejder om nytænkning af indsatsen.

 

Fakta

Der er vaner og tendenser, som skal ændres

Udvikling i sundhedsadfærd fra 2010-17

Graf - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Flere unge kvinder mistrives

Andel med dårlig mentalt helbred

Graf - For yderligere information kontakt Liselotte Abildgaard på tlf.76631912 eller Dorthe Bølkov på tlf. 76631971 hos Region Syddanmark.

Kilde: Sundhedsprofil 2017 for Region Syddanmark og kommuner – Hvordan har du det?, Region Syddanmark, 2017.