Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

REGION SYDDANMARKS SAMARBEJDE MED OECD

Measuring Regional and Local Well-being for Policymaking

I mere end ti år har OECD haft fokus på well-being og dens betydning for samfundsudvikling. Ved siden af mere traditionelle studier af økonomisk vækst, laver de blandt andet studier af levevilkår og individuelle opfattelser af livet. At måle well-being, eller Det gode liv, er en af OECD’s nøgleprioriteter, som de arbejder med dels ved at lave egne målinger, dels ved at følge hvordan man rundt om i verden arbejder med at måle det gode liv og bruger målingerne som politisk værktøj.

I Region Syddanmark er der også en flerårig tradition af at arbejde med det gode liv. Det gode liv er visionen i den Regionale Udviklingsplan, som er udviklet i fællesskab mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner. I Kontur kan udviklingen i Det Gode Liv følges via i de årlige syddanske målinger af Det gode liv, som zoomer ind på borgernes opfattelse af sundhed, tryghed, relationer, selvrealisering, ved siden af en lang række oplysninger om befolkning, flytninger, pendling, erhverv, uddannelse og tilgængelighed. Regionens målinger af Det gode liv har vakt OECD’s interesse, blandt andet fordi målingen foregår helt ned på kommunalt niveau og trækker på både borgernes egne vurderinger og oplysninger fra statistiske registre. Det er i international sammenhæng usædvanligt.

På den baggrund har OECD og Region Syddanmark indledt et samarbejde, og Region Syddanmark har deltaget som et casestudy i OECD’s projekt ”How’s life in your region?”, der sætter fokus på regionale målinger af well-being og det gode liv.

Seminar med OECD: ”Det gode liv- hvordan måles det, hvordan bruges det?”, arrangeret af Odense Kommune og Region Syddanmark. 9. oktober 2013