Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

SEP Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Region Syddanmark har i perioden 1. januar 2014 – 30. juni 2015 samarbejdet med alle de syddanske kommuner og en række energiselskaber i projektet Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark, anført af Region Syddanmark og med støtte fra Energistyrelsens SEP-pulje. Projektets formål var at forbedre energiplanlægningen og fremme omstillingen af energisystemet i Syddanmark gennem øget samarbejde på tværs af regionen.

Projektet var forankret i en fælles regional platform med fokus på videndeling, kompetenceudvikling og analyser for Region Syddanmark, kommunerne, de deltagende energiselskaber og klyngeorganisationen CLEAN. Desuden byggede projektet på aktiviteter i tre delprojekter for hhv. Sydvestjylland, Trekantområdet (SEP 2.0) og Fyn.

Billedet viser kort over Syddanmark

Delprojekterne har fokuseret på en række energifaglige temaer, herunder:

  • Energieffektivisering i bygninger
  • Omstilling af varmeforsyningen i det åbne land
  • Fjernvarme
  • Bioenergi og –økonomi
  • Vindmølleplanlægning
  • Energiantropologi

Som væsentlige dele af projektet er der udarbejdet en kortlægning af den aktuelle energiforsyning i Region Syddanmark samt tre scenarier for fremtidens energiforsyning. Med scenarierne fremskrives Syddanmarks samlede energibehov og -produktion i 2035 og 2050 med udgangspunkt i Energistyrelsens nationale scenarier.

Der er desuden udarbejdet en analyse af de erhvervsmæssige potentialer for Syddanmark ved strategisk energiplanlægning.

Analyserne samt notater fra delprojekterne kan hentes via linkene i boksen til venstre. Her findes også links til præsentationer fra projektets workshops om hhv. fjernvarmeselskabernes rolle i det fremtidige energisystem den 12. november 2014 og omstilling af varmeforsyningen i det åbne land den 27. november 2014.

Som afslutning på projektet blev der i juni 2015 afholdt en konference om fremtidens energisystem i Syddanmark. Du kan læse mere om konferencen via linket øverst til venstre.

Baggrund for projektet

Hvis Region Syddanmark skal nå målet i den regionale klimastrategi om at reducere CO2-udledningen med 40 pct. frem mod 2020, er det ikke nok at fokusere på mere energieffektive produkter. Hele energisystemet, som vi kender det i dag, skal omlægges.

Omlægning af energisystemet er også en del af den nationale klima- og energipolitik. Her er det langsigtede mål at udfase fossile brændsler (olie, kul og gas) og omlægge det danske energisystem til vedvarende energikilder senest i 2050. Det er en kæmpe udfordring og kræver en koordineret indsats af såvel offentlige myndigheder som energiselskaber og private virksomheder. Uden et fælles overblik, fælles prioriteringer og handlingsplaner vil man meget nemt kunne komme til at investere forkert. Og det vil være dyrt.

Sønderborgs ProjectZero har med sin masterplan været en stor inspirationskilde, når det handler om at omlægge energiforsyningen til at blive fossilfri.

En anden væsentlig forløber for projektet har været “LoCaRe – Low Carbon Economy Regions” (2010-2013), et europæisk projekt ledet af Region Syddanmark. Her har regioner, kommuner, energiselskaber og virksomheder samarbejdet om at inddrage borgerne i energiplanlægning i landområder og reducere energiforbruget i virksomheder og detailhandel.

Kontakt

Katrine Prytz Larsen, tlf. 2054 0720
E-mail: Katrine.Prytz.Larsen@rsyd.dk