Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Det gode liv som vækstskaber

— / Regional vækst- og udviklingsstrategi

På fremtidskurs

1,2 mio. mennesker
Det er syddanskerne. En broget flok i alle aldre, med forskellige baggrunde og forskellige kompetencer. Det er deres engagement og initiativer, der skaber velfungerende og attraktive lokalsamfund, og deres kreativitet og kompetencer, der skaber de produktive virksomheder.

I den offentlige debat kan man få det indtryk, at det kun er i de få store byer, at Danmark kan følge med udviklingen. Det er ikke rigtigt. Danmark skal bruge alle sine ressourcer og kvaliteter. De syddanske byer og områder er forskellige, og alle områder har kvaliteter, der kan være med til at skabe udvikling.

Visionen er Det Gode Liv i Syddanmark
Hvad der er et godt liv varierer fra person til person, men det er vigtigt for alle at kunne bruge og udvikle sig selv sammen med andre. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi har som mål at skabe rammer for, at de menneskelige ressourcer kommer rigtigt i spil i virksomheder, byer og lokalområder.

Vækst drives af mennesker, der forstår at bruge mulighederne i deres by og område. Hvor der er initiativrige mennesker – drevet af engagement og begejstring er der også vækstmuligheder. Med positive forventninger og fokus på en økonomisk udvikling med mennesker i centrum kan der skabes fortsat fornyelse og fremskridt.

Fælles om en stærkere fremtid
Isolerede indsatser er ikke godt nok. Et stærkt Syddanmark kræver en bred indsats på tværs af administrative grænser og på tværs af sektorer.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den fælles platform for den syddanske udviklingsindsats i de næste fire år.

Men når alle syddanske områder og sektorer skal være med til at skabe gode sammenhængende rammer for borgerne og virksomhederne, skal man sigte efter fælles mål. Vækst- og udviklingsstrategien opstiller derfor et målsæt, som aktørerne i Syddanmark bakker op om: et aktivt, attraktivt og produktivt Syddanmark.

Region Syddanmark, kommunerne og Syddansk Vækstforum er enige om, at man sammen vil skabe en stærkere fremtid. En fremtid, hvor man med udgangspunkt i den regionale vækst – og udviklingsstrategi og de kommunale planstrategier har et godt grundlag for fælles løsninger på fælles udfordringer.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.