Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Grønne muligheder

Miljø, klima og vækst er tæt forbundet og bliver en stadig vigtigere del af samfundsdagsordenen. Investeringer i håndteringen af klimaændringerne, et rent og sundt miljø og en bedre ressourceudnyttelse er afgørende for Syddanmarks konkurrenceevne og dermed også bestræbelserne på at skabe bedre levevilkår og udfoldelsesmuligheder for alle syddanskere.

Perspektiv

Cirkulær økonomi og bæredygtighed er kodeord for vækst og et bedre miljø på samme tid. Det handler ikke kun om genbrug og økonomi, men om at skifte retning og få skabt et nyt tankesæt, der kan udvide vores handlerum og muligheder i fremtiden.

Væksten og den grønne balance er under pres
Klimaforandringer, stigende priser på råvarer og en stigende global efterspørgsel på ressourcer som bl.a. råvarer, vand og energi presser naturens ressourcer og har samtidig store miljømæssige konsekvenser. Det påvirker syddanskernes levevilkår, og mange har allerede oplevet konsekvenserne af ekstremvejr. Men det er også en udvikling, der i stigende grad påvirker virksomhedernes bundlinje og dermed de syddanske vækstmuligheder.

En stærk dagsorden
Bæredygtighed og cirkulær økonomi er derfor kommet på dagsordenen i fx World Economic Forum og EU samt i en lang række internationale virkomheder som Danfoss, IKEA, Vestas, BMW og Carlsberg. Det er et opgør med brug-og–smid-væk kulturen til en mere cirkulær økonomi, der værner om de værdifulde ressourcer og genanvender dem i cirkulære kredsløb. Cirkulær økonomi er en måde at skabe vækst, der er afkoblet fra knaphed på ressourcer. Til gavn for både miljøet og væksten.

Hvad skal der til?
En omstilling til mere cirkulær økonomi kræver national vilje og nationale investeringer. Syddanmark skal være på forkant med udviklingen og være klar til at indtage en aktiv rolle i denne omstillingsproces, for en omstilling vil føre til en stigende efterspørgsel efter nye teknologier og nyt design. Det er en chance for at skabe nye job, styrke konkurrenceevnen, øge forsyningssikkerheden og skabe bedre levevilkår og livskvalitet.

En cirkulær tankegang
– et nyt udviklingshåndtag
Indsatsen på klima-, miljø- og råstofområdet tager skridt mod en mere cirkulær tankegang i opgaveløsningen. I indsatsen vil der derfor være fokus på en mere effektiv og fleksibel ressourceanvendelse, så en indsats eller et produkt kan opfylde flere formål på én gang eller rumme planer om en anden anvendelse om 10 år. På erhvervsområdet er indsatsen for en bedre ressourceanvendelse fokuseret på bæredygtig energi, offshore og udvikling af energieffektive teknologier.

Det stiller store krav til samarbejde på tværs af sektorer og fagområder, men findes de rigtige løsninger vil de skabe mere værdi for pengene, skabe nye jobs og samtidig inspirere til mere ressourceeffektive løsninger.

Ressourcer, ressourcer, ressourcer

Det handler om meget mere end genbrug, et rent miljø, klimaforandringer, og attraktiv natur.

Det handler også om at få skabt en mere bæredygtig og cirkulær tænkning, der kan føre til en effektiv anvendelse af ressourcer og energikilder.

Det bliver afgørende forfremtidens vækst.

 

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.