Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Stærke forbindelser

Mennesker skaber forandring og udvikling.
De menneskelige ressourcer i Syddanmark skal udvikles og udnyttes bedst muligt, så alle får mulighed for at bidrage med det, de kan i samfundet – på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet, i lokalområdet eller i de nære relationer. En indsats på uddannelse og sundhed er med til at skabe gode levevilkår.

Perspektiv

I en verden hvor alting går hurtigere, er der brug for stærke forbindelser, som giver sammenhæng internt i regionen, til resten af Danmark og til den store verden.

Den fysiske infrastruktur er stadig afgørende for at få mennesker, byer og lande til at hænge sammen, men den teknologiske udvikling har gjort den digitale infrastruktur
vigtigere end tidligere. Udviklingen har også gjort verden mindre, og det øger vigtigheden af samarbejde over landegrænser.

De nationale investeringer i infrastruktur er omfattende og stadigt voksende. Alligevel kan investeringerne ikke følge med behovet.

I mange yderområder og landområder er udfordringen modsat: der er plads på veje og skinner, men den kollektive trafik har svært ved at tilbyde gode løsninger, og bilafhængigheden
er høj. Samtidig er der huller i den digitale infrastruktur.

I den nære fremtid vil smart cars, smarte teknologier og systemer reducere rejsetider og åbne nye muligheder som fjernmonitorering af sygebehandling og 3D-printning af produkter. Det vil ændre lokaliseringsmønstre, byer, og virksomheder og borgernes adfærd. Ved at udnytte vores ressourcer og infrastruktur optimalt, vil det bidrage
til kampen mod de store udfordringer som klimaforandringer, urbanisering, og behovet for stadig større mobilitet.

Syddanmark vil være på forkant med fremtidens infrastruktur- og mobilitetsløsninger. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for reelle test og pilotprojekter, der kan forbedre tilgængeligheden og udviklingen i alle typer områder til gavn for både
virksomheder og borgere.

Højhastighedssamfundet

Alting går hurtigere. Og forventningerne til, hvad man kan, stiger i næsten samme tempo. Stærke forbindelser skal sørge for, at udviklingen ikke kører hen over hovedet på de syddanske områder, virksomheder og mennesker. Kun derved kan Syddanmark vedblive at være attraktiv.

Ny teknologi – nye muligheder

Den teknologiske udvikling går hurtigt. Der er i dag udviklet biler, der uden førerens hjælp kan udføre en række funktioner, fx kørsel på større veje og parkering. Englands Transportministerium har i starten af 2015 offentliggjort en plan for højt automatiserede og fuldt automatiserede biler. Lovgivningen, der skal muliggøre selvkørende biler, skal være på plads i 2017.

I 2020 forventes højt automatiserede biler (der ”selv” kan køre motorvejs- og landevejskørsel) at være i masseproduktion. Og her hjemme har Transportministeren i 2015 meddelt, at Danmark skal gøres klar til selvkørende biler. Hvis disse teknologiske landvindinger slår igennem, vil fx kapacitetsproblemer forsvinde på en meget stor del af vejnettet.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.