Angiv mindst 3 bogstaver
Luk

Viden i bevægelse

En levende region står ikke stille. Udfordringer og muligheder forandrer sig hele tiden – og vidensgrundlaget skal følge med. Der er behov for viden om, hvor Syddanmark er på vej hen, hvordan udfordringerne rammer regionen, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvilke sammenhænge det kan være fordelagtigt at indgå i.

Regional viden

Viden er afgørende for at kunne skabe udvikling. Syddanmark befinder sig i en global konkurrence og i et samfund i konstant bevægelse, der med stadig større hast ændrer betingelserne og rammerne for regional udvikling. Det betyder, at både udfordringerne, men også mulighederne løbende forandrer sig – på regionalt og lokalt plan. Det er en tilstand og et vilkår, der skal holdes øje med og handles efter.

Derfor vil Syddanmark opbygge og videreudvikle viden om de bevægelser, der sker lokalt, kommunalt og regionalt. Og følge med i de internationale tendenser og strømninger, der kan bidrage til nye perspektiver på udviklingspolitik.
Det fælles vidensgrundlag skal styrkes, og den nye viden skal aktiveres. Viden skaber basis for beslutninger, dialog og samarbejde. Det er med til at kvalificere de beslutninger, der skaber rammerne for udviklingen i Syddanmark.

Samtidig er det centralt for udviklingen, at viden bliver brugt til at sætte en dagsorden både lokalt, regionalt og nationalt, og dermed er med til at forme prioriteringer.

Byer og byregionerne er i bevægelse. Byerne er centre for en stor del af den økonomiske aktivitet, men effekterne af aktiviteterne griber om sig. Både positive effekter fx stort udbud af specialiseret service og viden og negative effekter som fx trafikproblemer og forurening gavner og påvirker et område, der er større end byen selv.

Tilgængelighed og attraktivitet er, sammen med den menneskelige ressourcebase, afgørende for det enkelte steds og dermed også hele byregionens udvikling. At forstå basen og bevægelserne er central for at udnytte det til at skabe vækst og udvikling i hele Syddanmark.

Indsatser

Fundamentet af syddansk data og viden skal videreudvikles, bl.a. gennem følgende produkter:

KONTUR samler kommunale og regionale nøgletal og udgør et solidt grundlag for
drøftelse, planlægning og handling.

Vækstredegørelser og et årligt overvågningsnotat monitorerer de regionale og lokale vækstvilkår.

Målingen af Det Gode Liv sætter fokus på rammevilkår og borgernes egen oplevelse af
livet i Syddanmark.

Region Syddanmarks Borgerpanel består af 1.000 borgere, der løbende svarer på spørgsmål om deres hverdag.

Virksomhedspanelet består af 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder og svarer på spørgsmål, der stiller skarpt på erhvervslivet.

Information om strategien

Det gode liv er visionen for vækst- og udviklingsstrategien i Syddanmark. Strategien skal skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder, så Syddanmark bliver en mere attraktiv, aktiv og produktiv region, hvor alle har mulighed for at leve et godt liv – både som borger og som erhvervsdrivende.